For lidt sex i skolen

Forsidehistorie ‘Folkeskolen’ 8.okt.2008

Af Line Riiskjær Høi

De unge har brug for konkret information om sex, og lærerne efterlyser bedre undervisningsmaterialer og støtte udefra

En undersøgelse viser, at mange lærere ikke bruger meget tid på  sexualundervisning. Det er at lade eleverne i stikken, mener Sex og  Samfund
En undersøgelse viser, at mange lærere ikke bruger meget tid på sexualundervisning. Det er at lade eleverne i stikken, mener Sex og Samfund

En undersøgelse af folkeskolens seksualundervisning viser, at halvdelen af lærerne samlet kun bruger mellem 30 minutter og fem timer på undervisning om sex og kærlighed i løbet af en elevs samlede skoleforløb.

Så hvis ikke de unge skal lades i stikken, bør seksualundervisningen prioriteres højere på skoleskemaet, mener Sex og Samfund, der har gennemført undersøgelsen.

»Stadig flere unge piger i dele af landet bliver uønsket gravide, og antallet af sexsygdomme blandt helt unge er stigende«, siger Marianne Lomholt, der er leder i Sex og Samfund.

Seksualundervisning hører til de timeløse, obligatoriske, såkaldte paragraf 7-emner, der har svære vilkår i skolehverdagen.

Undervisningen er alt for afhængig af den enkelte lærer, så kurser og et mere klart defineret indhold vil være et skridt i den rigtige retning, mener Marianne Lomholt. Eller i det mindste en handleplan på den enkelte skole, der sætter fokus på seksualundervisningen. Lærerne efterspørger også gode materialer og idéer til en bedre undervisning, viser Sex og Samfunds kortlægning.

Handleplaner og fordybelsesuger

Netop en handleplan har Vejgård Østre Skole i Aalborg. Den er enkel, men sætter fokus på seksualundervisning som fagområde. Den fastslår for eksempel, at man hvert år bruger en af skolens tre fordybelsesuger på seksualundervisning i 7. og 9. klasse. I 7. klasse har man fokus på prævention, mens 9.-klasserne lærer om seksuelt overførte sygdomme.

»Skitsen til sådan et ugeforløb gives ofte videre til kommende klasser, selv om undervisningen selvfølgelig hver gang skal tilrettelægges konkret til den aktuelle elevgruppe«, fortæller lærer Steffen Kold.

Det er centralt, at eleverne er aktive i undervisningen, mener han. De læser for eksempel først artikler om prævention, sikker sex og abort. Bagefter diskuterer de så i grupper eller i klassen. For både viden og dialog er vigtigt.

»Eleverne lærer rigtig meget af, at de i grupper selv undersøger, diskuterer og fremlægger om for eksempel præventionsformer«, mener Steffen Kold. Han har også god erfaring med at bruge film og teater og har ofte brugt besøg fra foredragsholdere udefra, der for eksempel fortæller om sygdomme og beskyttelse.

Faglighed og grænser vigtigt

Det er en rigtig god idé at hente folk ind udefra, siger Rikke Møller fra »Sundhedshus for unge« i Århus, der blandt andet underviser besøgende klasser om sex og kærlighed.

»Det er lettere at blive undervist af en fremmed med en reel faglighed i et emne som sex«, siger hun. Det kan også være svært for nogle lærere at tale om et intimt emne som seksualitet, samtidig med at den nødvendige grænse mellem lærer og elever opretholdes. Både under og efter seksualundervisningen, mener hun.

Inden et besøg i Sundhedshuset svarer eleverne hjemme på skolen skriftligt på en række spørgsmål, der giver nogle pejlemærker for tilrettelæggelsen af undervisningen til netop den gruppe unge, så dialogen bliver relevant. Rikke Møller oplever, at eleverne har masser af ubesvarede spørgsmål om sex og kærlighed. Følelsesmæssige som praktiske.

Og alle spørgsmål skal tages alvorligt i seksualundervisningen, understreger hun. For at få en god dialog foreslår Rikke Møller, at man i klassen for eksempel bruger en hat eller postkasse til anonyme spørgsmål. Eller deler eleverne op i en drenge- og en pigegruppe, som formulerer generelle spørgsmål til »det andet køn«.

»Den dialog får de unge rigtig meget ud af«, mener hun.

Fakta:

Undervisningens formål

»Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed, samt af samspillet mellem sundhed og miljø.

Stykke 2. Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre.

Stykke 3. Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed«.

Fra: faellesmaal.uvm.dk

Vidste du…

– at 20-25 procent af unge under 25 har haft en sexsygdom. I værste fald kan det medføre sterilitet, kræft eller aids.

– at antallet af unge, der smittes med klamydia, er fordoblet siden 1998.

– at 23 procent af de unge mænd og ti procent af de unge kvinder mellem 15-24 mener, at det er okay ikke at beskytte sig mod sexsygdomme.

– at 70.000 samlejer årligt ender med fortrydelsespiller i Danmark.

– at antallet af provokerede aborter for 15-19-årige er steget fra 2001 til 2006.

Kilder til inspirationBedreseksualundervisning.dk: Hjemmeside med mange konkrete idéer og undervisningsforløb 

Ugesex.dk: Kampagnemateriale fra Sex og Samfund til lærere og unge

Skoleavisen.com: Avis til undervisning i sex og kærlighed

Sundhedsagenterne.dk: Sundhedshus for unges hjemmeside – mest for unge

SexogSamfund.dk: Inspiration og tilbud om undervisning i Københavns-området

SexogSundhed.dk: Undervisningsmaterialer og tilbud om undervisning i Odense-området

Sundhedshusforunge.dk: Sundhedshus for unges hjemmeside for fagfolk. Inspiration og tilbud om undervisning i Århus

Link til Folkeskolen online