Hvorfor kommer hun ikke?

Af Line Riiskjær Høi

Han kigger skiftevis fra den ene side af vejen til den anden. En næsten uendelig sværm af biler suser forbi ham og videre – mange af dem sikkert på vej hjem. Måske for at hente børn. Men altså ikke ham!


”Fsjh! Huar!”, udbryder han og giver sig i stedet til at fægte energisk i luften med en tynd pind. Sådan leger han i lidt tid. Så smider han pinden fra sig og den lander i buskadsets ingenmandsland mellem fortovet og det blå skilt, hvor der står ’Spiren – fritidshjem og klub’. Kl. er 16.55, han er 7 år, har en lidt for stor grøn taske på ryggen og han venter på at blive hentet af sin mor.

Lidt efter bliver vinduet i den gule bygning bag drengen åbnet og en pædagog stikker hovedet ud. ”Er hun ikke kommet endnu?”, spørger han drengen, der bare ryster på hovedet. ”Hun kommer nok om lidt, så. I når sikkert svømning alligevel…”. Drengen siger ikke noget. Han venter fortsat. Han ser træt ud – og trist.

En tendens
Op til 14 procent af alle institutioner oplever mindst en gang om ugen, at forældre henter børn efter institutionens lukketid.
”Der er en stigende tendens til, at den samme gruppe forældre først henter deres børn en halv eller hel time efter lukketid.”, siger Bjørn Dahl (V), formand for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

Bøder til forældrene
Udvalget har på den baggrund foreslået, at kommunerne kan opkræve bøder af forældrene, når de henter børnene for sent.
”Selv om pædagogerne godt må aflevere lille Frederik til de sociale myndigheder, når hans forældre igen kommer for sent, så gør de det jo ikke. De bliver i stedet hellere en time mere, og det koster mange penge med uvarslet overarbejde”.

Endelig
7 minutter senere kommer pædagogen ud af fritidshjemmets låge, som han omhyggeligt låser. Nu er institutionen reelt lukket. ”Jeg skal nok vente sammen med dig”, siger han trøstende til drengen.
De venter. Og bilerne suser fortsat forbi. På vej hjem, til svømning eller et helt tredje sted.
Efter endnu 4 minutter i støvregnen svinger en sølvgrå Ford hastigt ind på P-pladsen foran Spiren.  Kvinden i bilen kigger undskyldende på pædagogen og gestikulerer. Drengen er allerede ved at hoppe ind i bilen. Han ser lettet ud nu og de kører væk.
Pædagogen kører også afsted på cyklen. Væk, videre, måske hjem. Og på flere måder lettet over, at drengen faktisk blev hentet kun få minutter efter lukketid.

Behov for retningslinier?
På de fleste institutioner har man udarbejdet retningslinier for håndteringen af børn, der bliver hentet for sent. Det har man endnu ikke i Spiren.